Mobility, Stability คู่นี้ขาดกันไม่ได้

ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้ เกิดจากกล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวดึงกระดูกให้เคลื่อนไหวผ่านข้อต่อ เราทราบว่า เรารู้แค่ว่าการเคลื่อนไหวที่เราจะเคลื่อนไหวเป็นยังไง เราก็ฝึกไปตามนั้น

ที่นี้ เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ กล้ามเนื้อ ข้อต่อทำงานร่วมกันให้เกิดการเคลื่อนไหวก็จริง แค่ขยับๆ ได้เราก็ใช้ชีวิตประจำวันได้แล้ว

แต่ถ้าเราต้องออกกำลังกาย ต้องฝึกกีฬา ไปวิ่ง ไปมาราธอน ไปไตร ไปไหนก็ตาม

⭐️กล้ามเนื้อและข้อต่อเราจะต้องพาเราไปครับ⭐️

โชคร้าย ที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อเหล่านั้น มันไม่ได้คงคุณสมบัติที่ดีไปตลอด ตั้งแต่เด็ก จนโต มันแปรผันไปตาม กิจกรรมที่เราทำ

‼️ ขยับตัวน้อย นั่งทำงานนานๆ
‼️ เน้นแต่ Performance วิ่งอย่างเดียว ปั่นอย่างเดียว
‼️ ไม่ได้ออกแบบโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสม
‼️ ไม่มีการยืดเหยียด ทั้งก่อนและหลังการฝึก

คุณสมบัติที่เราพูดถึงกัน ก็คือ

✅Mobility (ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ)
✅Stability (ความสามารถในการสร้างความมั่นคงของข้อต่อ)

ข้อต่อของเราทั้งหมดนั้น ก็มีคุณสมบัติที่สำคัญเรียงสลับกันไปดังภาพครับ

ถ้าไม่ได้มีการฝึกคุณสมบัติหล่านี้ให้เหมาะสม ก็จะเกิดปัญหา เช่น

ปวดหลัง, ปวดคอ, เจ็บเข่า หรือ ถ้าไม่ใช่อาการบาดเจ็บ ก็จะเป็นเรื่อง Performance

‼️ ขยับข้อสะโพกได้ไม่ดี มีผลกับการวิ่ง, การปั่นจักรยาน, การทำ Squat

‼️ Thoracic Mobility (กระดูกสันหลังส่วนอก) มี Mobility น้อย มีผลกับการทำ Overhead Squat, การเคลื่อนไหวทางกีฬาที่ต้องใช้ลำตัวช่วงบน เช่น วงสวิงของกอล์ฟ, การตีลูกเทนนิส และอีกหลายๆ กีฬา

‼️เจ็บเข่า ก็สามารถมาจาก Hip Mobility หรือ Ankle Mobility ที่ไม่ดีได้ทั้งคู่

​‼️Thoracic Mobility ไม่ดี ก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพให้การวิ่งไม่ดีได้เช่นกัน เพราะในขณะที่เราวิ่ง การเคลื่อนไหวของแขนต้องลื่นไหลไปกับการหมุนขยับของกระดูกสันหลังส่วนอก หากมันขยับได้ไม่ดี มีโอกาสที่เราจะไปขยับในจุดที่เราไม่ต้องการได้ เช่น กระดูกสันหลังส่วนล่าง หรือหลังล่าง

ไม่ใช่แค่ Mobility

‼️Lumbar Stability (กระดูกสันหลังส่วนหลังล่าง) ที่ไม่ดี ก็ไปผลกับเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอก และ Hip Mobility ด้วย

‼️Scapula Stability (สะบัก) มีผลกับ Glenohumeral Mobility (ข้อไหล่) ถ้าสะบักสามารถสร้างความมั่นคงได้ดีเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ก็จะทำได้ลื่นไหลเท่านั้น

⭐️Mobility Stability เป็นสิ่งที่คู่กันครับ ⭐️

แต่ละข้อต่อ จะมีคุณสมบัติสำคัญ ที่เรียงสลับกันไป มีความสำคัญเท่ากัน ที่เราจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน หากมีปัญหาที่ข้อใดข้อหนึ่ง จะส่งผลเป็น Domino กระทบไปยังข้อต่ออื่นๆ ด้วย

Mobility และ Stability เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ Functional Movement ที่ดีนะครับ

ให้เวลากับเขามากขึ้น ซักวันหนึ่งเขาจะตอบแทนเรา

The Founder, The Movement Coach, The Strength and Conditioning Coach.
Posts created 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top