Mobility Training: การฝึก PAILs RAILs คืออะไร?

what is pails rails mobility

PAILs RAILs คือการฝึก Mobility รูปแบบหนึ่ง ที่ผสมผสานระหว่างการยืด + การเกร็งกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการสื่อสารไปยังระบบประสาท ทำให้ ROM ของข้อต่อนั้นๆ ดีขึ้น

Mobility Training: การฝึก CARs คืออะไร?

what-is-cars-mobility

CARs – Controlled Articular Rotations คือ การหมุนข้อต่อที่เราควบคุมได้ เป็นการฝึกที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพด้าน Mobility เช่น การหมุนหัวไหล่ หรือการหมุนสะโพก เป็นต้น

Mobility Training 102: Mobility Exercises ฝึกยังไงได้บ้าง

mobility-exercises

Mobility มีวิธีการฝึกหลากหลาย ไม่ใช่แค่การวอร์ม ยืด หรือคูลดาวน์หลังออกกำลังกายเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เทคนิค PAILs/RAILs สามารถช่วยให้ข้อต่อมีสุขภาพที่ดีได้

Mobility Training 101: การฝึก Mobility คืออะไร?

mobility-training

Mobility มาจาก Move + Ability มักถูกพูดถึงร่วมกับ Stability เพราะต้องทำงานด้วยกันจึงจะทำให้ร่างกายพร้อมต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ