Sincerely Disclosure การเปิดเผยอย่างจริงใจ

COACH AND CRAFT ต้องการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจและโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอคอนเทนต์ ว่ามีความเป็นไปได้ที่ในเว็บไซต์ของเรา อาจมีบางลิงก์ที่เป็น “Affiliate Link”

Affiliate Link คืออะไร?

Affiliate Link คือ ลิงก์ที่เมื่อคุณคลิกบนเว็บไซต์ของเราแล้วจะพาคุณออกไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นพันธมิตรหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งถ้าคุณทำการซื้อสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ที่เราแนะนำไปให้ ทั้งรูปแบบ Physical Product หรือ Digital Product เราอาจจะได้ค่าตอบแทนเป็น Commission ด้วย

 

COACH AND CRAFT ต้องการที่จะผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้คุณภาพเกี่ยวกับ Exercise and Sports Science เพื่อทุกคนที่สนใจและคนที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถในสายอาชีพการทำงาน รวมถึงเป็นคุณค่าที่ส่งมอบกลับคืนสู่สังคม

 

นอกเหนือจากคุณค่าดังกล่าวที่เราต้องการส่งมอบแล้ว ยังมีสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน นั่นคือ ความจริงใจ (Sincerity) และความโปร่งใส (Transparency) ดังนั้น เราจึงอยากสื่อสารผ่านทาง Disclosure ทั้งหมดในหน้านี้ และหากอนาคตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ เราก็ยินดีที่จะเปิดเผยทั้งหมดเช่นกัน

สิ่งที่พวกเรายึดมั่นในการแนะนำหรือบอกต่อ

สินค้าหรือบริการที่เราแนะนำส่วนใหญ่พวกเราใช้งานมันจริงๆ อาจมีบางอย่างที่ไม่เคยใช้เพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพวกเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าจะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีกับทุกคนมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน หากสิ่งเหล่านี้ได้รับการแนะนำต่อ

 

ขั้นตอนการทำงานของพวกเรา

  1. เลือกหัวข้อที่มีประโยชน์และคนสนใจ
  2. เขียนโครงสร้างของบทความขึ้นมา
  3. ลงมือเขียนบทความ ถ้ามีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ก็อาจมีการพูดถึงพร้อมใส่รายละเอียดไว้ในบทความนั้นๆ
  4. หลังจากนั้น เราค่อยดูว่าสิ่งที่เราเขียนถึงนั้นมี Affiliate Program ไหม ถ้ามี ก็จะเอาลิงก์ Affiliate มาใส่ แต่ถ้าไม่มี เราอาจใส่ลิงก์ไปยังสินค้าหรือบริการเหล่านั้นตามปกติเพื่อให้ผู้อ่านไปศึกษาเพิ่มเติมโดยที่เราไม่ได้ commission ใดๆ

 

ดังนั้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือการบอกต่อสิ่งที่เราคิดว่าดีและเป็นประโยชน์ ไม่ใช่การหวังหาผลกำไรเป็นสิ่งแรกอย่างแน่นอน

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราคิดว่าดี อาจจะไม่ได้ดีสำหรับทุกคนเสมอไป เราเข้าใจข้อนี้ดีว่าบริบท การทำงาน หรือความชอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เราจึงแนะนำว่าสินค้าหรือบริการใดๆ ที่เราแนะนำไป ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง คุณควรศึกษามันอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่สินค้าหรือบริการต่างๆ เหล่านั้นไม่ตอบโจทย์ของคุณ

ความฝันที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

COACH AND CRAFT มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แน่นอนว่าเส้นทางที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะองค์ความรู้เกี่ยวกับ  Exercise and Sports Science ในบริบทสังคมบ้านเรานั้น ยังไม่ค่อยถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และองค์ความรู้ด้านนี้เองก็มักจะต้องหาข้อมูลหรืออ้างอิงมาจากของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

 

เราจึง Passionate กับเรื่องนี้มากๆ แต่แค่นั้นก็คงยังไม่พอ เราต้องมีทีมที่ดี แรงสนับสนุนอีกมากมาย และที่สำคัญต้องมีงบประมาณมาทำให้มันเกิดขึ้นด้วย

 

รายได้จาก Affiliate ที่พวกเราได้นั้น แบ่งออกเป็นทั้ง 3 ส่วนหลักๆ

  1. ค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (เช่น เซิร์ฟเวอร์ โดเมน และเครื่องมืออื่นๆ)
  2. รายได้ – เป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ของทีมงาน เพื่อเป็นกำลังใจและมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป
  3. ขยายทีม – คอนเทนต์คุณภาพเกิดจากทีมงานที่ดี เราจึงอยากสร้างทีมดีๆ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

 

สำหรับคำแนะนำ คำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ ส่งอีเมลมาพูดคุยกันได้ที่ teamcoachandcraft@gmail.com 😉