ABOUT US

01

Introduce

profile photo 2-2

Khomsan Kenpraphong

The Sport Scientist

      สวัสดีครับ ผมชื่อเล่น “คิง” ปัจจุบันทำงานเป็นโค้ชให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและโภชนาการเบื้องต้น และเป็นเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย

ประวัติด้านการศึกษาจบวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 1 มาตั้งแต่ปี 2018 มีโอกาสได้สหกิจศึกษาที่ Fit Junctions ได้ฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะการสอนออกกำลังกายให้กับคนทั่วไป

เริ่มต้นทำงานให้กับ Fit Junction ต่อในตำแหน่ง Online Coach โดยหลักๆ จะดูแลนักเรียนในคอร์สออกกำลังกายรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาและพานักเรียนไปให้ถึงเป้าหมายทั้งกลุ่มที่มีเป้าหมายลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ หรือดูแลสุขภาพทั่วไป โดยปัจจุบันก็ยังทำงานในสายงานเดิมแต่ย้ายมาทำให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง และมีโอกาสได้ทำงานสาย Personal Trainer ควบคู่กันไปด้วย

      โดยปกติเป็นคนออกกำลังกายมาก่อนและมีช่วงที่มีอาการบาดเจ็บกับตัวเอง เลยลองศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมจนได้มารู้จักกับ COACH AND CRAFT ซึ่งสอนเกี่ยวกับ Movement, Mobility อยู่แล้ว และได้ลองใช้รูปแบบการฝึกนี้กับตัวเองทำให้อาการที่เคยเป็นดีขึ้น ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดีและสามารถไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างอื่นได้เต็มที่ ทำให้เริ่มมีความสนใจมากขึ้น

ในปี 2021 มีโกาสได้ศึกษาด้าน Movement และ Mobility มากขึ้นจนทำให้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีมกับ COACH AND CRAFT และมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ด้านนี้ให้กับคนที่สนใจเพราะเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ได้อีกมากมาย

02

WORK EXPERIENCE​

03

Education

04

Professional
Certification