COACH AND CRAFT

our coach have worked with and trusted by

our services

Private Training

คอร์สเรียนออกกำลังกายแบบ 1-on-1 กับทีม COACH AND CRAFT สำหรับคนทั่วไป ทดลองเรียน 1 ชั่วโมง FREE!

Sports Performance Programs

โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพด้านกีฬาสำหรับนักกีฬาหรือคนที่มีเป้าหมายด้านกีฬา ทดลองเรียน 1 ชั่วโมง FREE!

Courses

คอร์สออนไลน์ระบบ On-Demand เนื้อหาอัปเดตทันสมัย สมัครครั้งเดียวเข้าเรียนได้ตลอดชีพ

Private Training
คอร์สเรียนออกกำลังกายแบบ 1-on-1 กับทีม COACH AND CRAFT สำหรับคนทั่วไปและนักกีฬา ทดลองเรียน 1 ชั่วโมง FREE!
ดูรายละเอียด
Work Shop
เวิร์คช็อปที่จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ นำสิ่งที่ได้ไปใช้กับตัวเองหรือในการทำงาน เทรนเนอร์ โค้ช นักกายภาพบำบัด หรือคนที่สนใจ​
ดูรายละเอียด
Course
คอร์สออนไลน์ระบบ On-Demand เนื้อหาอัปเดตทันสมัย สมัครครั้งเดียวเข้าเรียนได้ตลอดชีพ​
ดูรายละเอียด

we're passionate in

ภารกิจหลักของเรา คือ การยกระดับพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาทุกระดับ ผลักดันและส่งเสริมให้นักกีฬาได้เข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านการฝึก Strength and Conditioning และส่งมอบองค์ความรู้คุณภาพเกี่ยวกับ Exercise and Sports Science เพื่อทุกคนที่สนใจและคนที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถในสายอาชีพการทำงาน

Integrated

นำมาบูรณาการร่วมกับทักษะ ประสบการณ์ และสายวิชาชีพอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักกีฬา

E-Books

(COMING SOON!)

Fitness Test Method

(COMING SOON!)

Tools​

(COMING SOON!)

Crafting

ออกแบบโปรแกรม แผนการฝึกซ้อมเสมือนงานฝีมือ ลงมือทำอย่างปราณีตและสม่ำเสมอ เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

Sports Performance Programs

โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพด้านกีฬาสำหรับนักกีฬาหรือคนที่มีเป้าหมายด้านกีฬา ทดลองเรียน 1 ชั่วโมง FREE!

Latest blog

Cover
Strength and Conditioning

National Strength and Conditioning Association (NSCA) คืออะไร อยากให้ได้ลองรู้จักกัน

ในเมื่อประเทศเรายังไม่เกิดองค์กร สภา สมาคม ชมรม อะไรก็ตาม ที่สามารถทำภารกิจเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่เราทำได้เองง่ายๆ คือ ยึดหลักมาตรฐานตามองค์กรที่ได้รับการยอมรับ Certified จากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองอย่างหนึ่ง

ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง?

เริ่มต้นจากคู่มือง่ายๆ ก่อนในหน้า Get Started!