3 สิ่งสำคัญของการฝึก Olympic Lifting ในนักกีฬา

Olympic Lifting แม้จะนับเป็นอีกหนึ่งกีฬา แต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ ที่นำมาใช้ในการฝึก Power ในนักกีฬา กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงแพร่หลายไปในกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจ และในกลุ่มกีฬาเฉพาะอย่าง Crossfit ด้วย มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง แต่ทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ ท่าทางการฝึกและทักษะจำเพาะ กับยกน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักด้วยความรวดเร็ว ทำให้ผู้ฝึกและโค้ช ก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและจุดประสงค์ในการฝึกที่ถูกต้องด้วย เราจะมาพูดถึง 3 สิ่งที่สำคัญของการฝึก Olympic Lifting ในนักกีฬากันนะครับ 1. Think Safety First พื้นที่ที่เราฝึกควรจะมีความปลอดภัย พื้นที่วางบาร์ ดรอปบาร์ พื้นผิวที่รับน้ำหนัก สิ่งต่างๆ รอบตัวต้องไม่เกะกะ เพียงพอต่อจำนวนผู้ฝึก ไม่เบียดเสียดกัน 2.…

Athletic Performance

คำว่า Performance ที่แปลว่า ศักยภาพ, ความสามารถ สามารถแปลได้หลายความหมายในหลายๆ บริบท ไม่ว่าจะเป็นทางกีฬา, ทางธุรกิจ แต่ถ้าเราออกกำลังกายมาถึงจุดที่อยากต่อยอดไปเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรืออาชีพ เราก็จะต้องมารู้จักกับคำนี้กัน Athletic Performance หมายถึง The ability to respond effectively to the various physical demands of the specific sport or event. หรือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางร่างกายของกีฬานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำว่า Performance ในบริบททางด้านกีฬา นี้ จะหมายความไปถึงความสามารถสูงสุดในกีฬาน้ันๆ ความสำเร็จในการแข่งขัน ซึ่งจะถูกพูดถึงมากในนักกีฬาระดับ…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top