Strength and Conditioning Coach คือใคร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เป็นอาชีพที่คนไทยน้อยคนจะรู้จัก ไม่เหมือนกับ Personal Trainer, Group Exercise Instructor เป็นหนึ่งในอาชีพด้านดูแลสุขภาพ
.
Strength and Conditioning Coach จะแตกต่างไปจากอาชีพอื่นๆ ที่ว่า พวกเค้าจะทำงานกับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาเป็นหลัก (Sports Performance)
.
คำว่า Strength and Conditioning คำแปลเป็นภาษาไทย ยังไม่สามารถแปลได้ตรงๆ
พอจะบอกได้คร่าวๆ ว่า การฝึกความแข็งแรงและเสริมสร้างสมรรถภาพ ก็พอจะได้
แต่ให้พวกเราเข้าใจในแบบภาษาอังกฤษไปจะดีที่สุดครับ
.
พวกเขาทำงานที่ไหนกัน
.
มีตั้งแต่ทีมกีฬาโรงเรียนไปจน ทีมระดับชาติ และระดับอาชีพ, Fitness Center, คลินิคกายภาพบำบัด แต่อย่างที่บอกครับ ในไทยเรายังมีคนที่ทำงานแบบนี้หรือมีการจ้างงานตำแหน่งนี้น้อย เราก็อาจจะไม่เห็นตำแหน่งนี้มากเท่าไหร่นัก
.
.
พวกเขาทำอะไรกันบ้าง
.
Strength and Conditioning Coach มีอยู่ 2 หน้าที่หลักๆ ครับ
1.พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา (Improving athletic performance) นั้นอาจจะหมายถึง Speed, Strength, power และอื่นๆ
.
- ออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกซ้อมให้กับทีมและนักกีฬาแต่ละคน และทำงานควบคู่ไปกับโค้ชใหญ่ หรือโค้ชที่สอนทักษะ
- ยังรวมไปถึงการสอนท่าออกกำลังกาย ท่าฝึกความแข็งแรงที่ถูกต้อง ดูแล กระตุ้นนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อม และประเมินสมรรถภาพนักกีฬาก่อนและหลังโปรแกรม
.
.
2.ป้องกัน และลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่จะเกิดขึ้น เพราะเราสามารถพัฒนาความเร็ว, ความแข็งแรง,พละกำลังไปได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาสภาพให้นักกีฬาสุขภาพดีได้ เกิดการบาดเจ็บ โปรแกรมที่เราให้ไปนั้นอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ ฉะนั้น การป้องกันการบาดเจ็บ จึงเป็นอีก 1 หน้าที่สำคัญที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถภาพ
.
.
พวกเขาทำงานกับใครบ้าง
.
หลักๆเลยก็จะเป็น นักกีฬาและโค้ชหลักประจำทีม
โค้ชหลักประจำทีม ก็จะวางแผนร่วมกับ Strength and Condioning Coach ในการฝึกซ้อม โดยโค้ชหลัก ก็จะดูเรื่องทักษะ เทคนิค และแทกติค ส่วน Strength and Condioning Coach ก็จะดูแลสมรรถภาพทางการกีฬา ให้ร่างกายพร้อมต่อการนำไปสู่การทำทักษะกีฬานั้นๆ
.
คำว่านักกีฬานี้ อาจจะเป็นนักกีฬาในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทีมชาติหรืออาชีพหรือแม้แต่ คนที่มีเป้าหมายในการออกกำลังกายที่หวังผลสมรรถภาพ
คนที่ชอบลงแข่งขันงานกีฬาต่างๆ งานวิ่ง งานจักรยาน งานไตรกีฬา คนกลุ่มนี้ก็สามารถนิยามตัวเองว่าเป็นนักกีฬาได้เช่นกัน
.
เพราะเมื่อสิ่งที่เราฝึกซ้อมนั้น เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ การดูแลตัวเองที่ถูกต้องเพื่อให้ร่างกายได้อยู่กับเรา ได้ออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬาไปนานๆ เป็นสิ่งสำคัญ
.
มีคลิปการทำงานของ Strength and Conditioning Coach ของ Boston University มาให้ได้ลองชมเป็นตัวอย่างด้วยครับ เพื่อให้ได้เห็นภาพมากขึ้น
.
.
COACH AND CRAFT TEAM ก็อยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคน ที่ส่งเสริมให้อาชีพนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้นักกีฬาไทย ไม่ว่าระดับใดก็ตาม ได้พัฒนาสมรรถภาพอย่างถูกต้องและยั่งยืนครับ

Posts created 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top