Khomsan Kenpraphong

The Sport Scientist

สวัสดีครับ ผม “คมสัน เคนประคอง” ชื่อเล่น “คิง”
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ช

ปัจจุบันทำงานเป็นโค้ชให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและโภชนาการเบื้องต้น และเป็นเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายครับ

ประวัติด้านการศึกษาจบวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 1 มาตั้งแต่ปี 2018 มีโอกาสได้สหกิจศึกษาที่ Fit Junctions ได้ฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะการสอนออกกำลังกายให้กับคนทั่วไป

เริ่มต้นทำงานให้กับ Fit Junction ต่อในตำแหน่ง Online Coach โดยหลัก ๆ จะดูแลนักเรียนในคอร์สออกกำลังกายรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาและพานักเรียนไปให้ถึงเป้าหมายทั้งกลุ่มที่มีเป้าหมายลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ หรือดูแลสุขภาพทั่วไป โดยปัจจุบันก็ยังทำงานในสายงานเดิมแต่ย้ายมาทำอีกบริษัทหนึ่ง และมีโอกาสได้ทำงานสาย Personal Trainer ควบคู่กันไปด้วย

โดยปกติเป็นคนออกกำลังกายมาก่อนและมีช่วงที่มีอาการบาดเจ็บกับตัวเอง เลยลองศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมจนได้มารู้จักกับ COACH AND CRAFT ซึ่งสอนเกี่ยวกับ Movement, Mobility อยู่แล้ว และได้ลองใช้รูปแบบการฝึกนี้กับตัวเองทำให้อาการที่เคยเป็นนั้นดีขึ้น ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดีและสามารถไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างอื่นได้เต็มที่ ทำให้เริ่มมีความสนใจมากขึ้น ในปี 2021 มีโกาสได้ศึกษาด้าน Movement และ Mobility มากขึ้นจนทำให้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีมกับ COACH AND CRAFT และมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ด้านนี้ให้กับคนที่สนใจเพราะเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดในการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

Work
Experience

2020 Official Coach & Personal Trainer, PlanforFIT
2018 Online Coaching, Fit Junctions Co.,Ltd.

Education

First Class Honors in Bachelor’s Degree of Sports Science, 

Suranaree University of Technology 2018

Professional

Certification

Fit Junctions Personal Trainer Certification (2019)

Fit Junctions Co.,Ltd.