Motor Learning คืออะไร? เกี่ยวข้องยังไงกับการฝึกทักษะกีฬา

what-is-motor-learning-featured-img

motor learning คือ ความสามารถในการพัฒนาการเคลื่อนไหว การทำงานประสานกันของร่างกาย และการทำทักษะกีฬา วิ่ง เทนนิส ฟุตบอล ยิงธนู รวมถึงท่าออกกำลังกายต่างๆ