กล้ามเนื้อ Core Muscles ส่วนสำคัญที่มักจะถูกลืม!

core-muscles-featured-img

กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core muscles) เป็นเหมือนเสาหลักของร่างกายที่ต้องแข็งแรง มั่นคง สำคัญต่อการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ การฝึก core แบ่งเป็น 3 แบบ