Anecha Rachtrachu

The Sport Scientist

อดีตเคยเป็นโค้ชให้คำปรึกษาและสอนการออกกำลังกายผ่านทางสื่อออนไลน์กับบริษัท Fit junction และต่อมาได้มีโอกาสไปเป็น Personal Trainer ให้กับบริษัท Jetts fitness อยู่ช่วงหนึ่ง และสุดท้ายก็ได้มาร่วมงานกับทาง COACH AND CRAFT

สมัยเรียนด้วยความที่เป็นคนชอบและตื่นเต้นกับการได้ทำอะไรใหม่ ๆ ท้าทายขีดจำกัด บวกกับชอบแข่งขันอีกเล็กน้อย จึงมีความสนใจทางด้านกีฬาเป็นพิเศษจึงได้เลือกศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและได้มีโอกาสเข้าไปเล่นกีฬาชนิดหนึ่งอย่างกีฬา “Rowing” หรือ “เรือพาย” ซึ่งเรือประเพณีบ้านเราก็จัดว่ารวมอยู่ในกีฬาประเภทนี้

ด้วยความที่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำบวกกับความคึกคะนองในช่วงวัยรุ่น ผมจึงทุ่มเทให้กับกีฬาชนิดนี้มากจึงทุ่มเทให้กับกีฬาชนิดนี้มากจนได้เรียนรู้ Mechanics ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันของประเภทกีฬา ร่างกาย ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากการซ้อมการฝึก ที่ทั้งส่งผลให้เกิดการ Progress และ Regress ในขณะที่เราซ้อมหรือออกกำลังกาย

เนื่องด้วยห้วงเวลาขณะนั้นมีความเชื่อหนึ่งว่า “ยิ่งซ้อมหนัก ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น” ถ้าไม่แข็งแรงไม่เก่งขึ้นแสดงว่า “ยังซ้อมไม่พอ”

ทำให้เกิดขีดจำกัดบางอย่างที่ถึงแม้จะไม่หนักหนาแต่ตัวเราเองก็ทราบดีว่าการออกกำลังกายลักษณะนี้มันทำให้เราเกิดข้อจำกัดบางอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ “Mobility” ลดลง

แต่จริง ๆ ณ ตอนนั้นเองเราก็ไม่รู้จักคำว่า Mobility แท้จริงแล้วคืออะไร ก็ได้ศึกษาเรื่อยมาจนได้มาจนได้รู้จักกับเพจ COACH AND CRAFT ซึ่งเป็นเพจที่เน้นเรื่อง Mobility เป็นเรื่องหลักซึ่งทาง CC เองก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของ Mobility ที่เป็นเป็นเชิงลึกเป็นแนวทางใหม่ และยังย่อยให้เข้าใจได้ ผมเองจึงมีความสนใจและได้เข้ามาร่วมงานด้วยกันในที่สุด

Work
Experience

2019 Personal Trainer, Jetts fitness

2018 Online Coaching, Fit Junctions

Education

Bachelor’s Degree of Sports Science, Suranaree University of Technology 2018

Professional

Certification

Fit junction Personal Trainer Certification (2019)

Fit Junctions Co.,Ltd.

THE MOVEMENT EHHANCEMENT