6 ท่า Lower Body ที่ต้องฝึกให้บาลานซ์กัน

การฝึกความแข็งแรง การฝึกความเคลื่อนไหว ส่วนล่างของร่างกาย เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ ไม่ว่ากีฬาใดๆ หรือจะออกกำลังกายด้วยเป้าหมายอะไร

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
- ไม่เกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึกความแข็งแรง
- ลดการเกิดการบาดเจ็บลงได้ในช่วงที่ใกล้การแข่งขัน (ช่วงที่ซ้อมหนักขึ้น)
- พัฒนา Performance ได้

6 ท่าในที่นี้ จะเป็นการแบ่งตามรูปแบบการเคลื่อนไหว

Lower Body Pull

2 Leg - Hip Dominant

"Deadlift"

รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ 2 ขาโดยเน้นก้น

Deadlift เป็นหนึ่งในท่าที่สำคัญของส่วนล่างร่างกายนะครับ เพราะจะช่วยให้เราได้ฝึกใช้ก้นทำงาน

(ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน เราแทบไม่ได้ใช้ก้นเลย)

Lower Body Pull
1 Leg - Hip Dominant

"Single - Leg Romanian Deadlift"

รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบขาเดียวโดยเน้นก้น

Single - Leg Romanian Deadlift
นอกจากรูปแบบการเคลื่อนไหว 2 ขา แล้ว การเคลื่อนไหวแบบขาเดียวด้วยก้น ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราควรทำได้ดี

Lower Body Pull

2 Leg - Knee Dominant

"Leg Curl with Ball"

Lower Body Pull

1 Leg Knee dominant

"Single - Leg Curl with Ball"

Lower Body Push

2 Leg

"Squat"

Lower Body Push

1 Leg

Lunge Group ไม่ว่าจะเป็น Lunge ธรรมดา Forward Lunge, Backward Lunge หรือ Walking Lunge ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน

ทั้ง 6 ท่าควรจะได้รับการฝึกในปริมาณที่เท่าๆ กัน ตลอดช่วงเริ่มต้นการฝึกซ้อม (General Preparation)

"เพราะว่าเราต้องมองที่ Movement ก่อน"

หลายครั้ง เราคิดถึงกล้ามเนื้อ ว่ากล้ามเนื้อนี้ใช้มากที่สุด กล้ามเนื้อนี้ต้องแข็งแรง ทำให้อาจจะเลือกท่ามาฝึกได้ไม่เหมาะสมกับเป้าหมาย อาจจะเลือกท่ามาแล้วเน้นบางมัดกล้ามเนื้อมากเกินไป จนส่งผลเสียไปกับกล้ามเนื้อและรูปแบบการเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ (Muscle Imbalance หรือ Movement Dysfunctions)

ฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นการฝึกซ้อม การเตรียมร่างกายแบบทั่วๆไป จึงควรนำท่าหล่านี้มาใช้ฝึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน

หลังจากนั้น ที่จะต้องเตรียมฝึกแบบเฉพาะเจาะจง จึงค่อยเลือกท่าที่เกี่ยวข้องกับทักษะกีฬานั้นๆ มาฝึกเป็นหลักก็ได้

Posts created 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top