3 สิ่งสำคัญของการฝึก Olympic Lifting ในนักกีฬา

Olympic Lifting แม้จะนับเป็นอีกหนึ่งกีฬา แต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ ที่นำมาใช้ในการฝึก Power ในนักกีฬา กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงแพร่หลายไปในกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจ และในกลุ่มกีฬาเฉพาะอย่าง Crossfit ด้วย

มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง แต่ทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ ท่าทางการฝึกและทักษะจำเพาะ กับยกน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักด้วยความรวดเร็ว ทำให้ผู้ฝึกและโค้ช ก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและจุดประสงค์ในการฝึกที่ถูกต้องด้วย

เราจะมาพูดถึง 3 สิ่งที่สำคัญของการฝึก Olympic Lifting ในนักกีฬากันนะครับ

1. Think Safety First

พื้นที่ที่เราฝึกควรจะมีความปลอดภัย พื้นที่วางบาร์ ดรอปบาร์ พื้นผิวที่รับน้ำหนัก สิ่งต่างๆ รอบตัวต้องไม่เกะกะ เพียงพอต่อจำนวนผู้ฝึก ไม่เบียดเสียดกัน

2. Practice proper technique

จุดประสงค์ในการฝึก Olympic Lifting ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนที่บาร์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่คือการเคลื่อนบาร์อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคที่ถูกต้องจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ถ้าเรามองข้ามจุดนี้ไป นั้นอาจหมายถึง เราละเลยความรับผิดชอบในการเป็นโค้ชได้เลย

3.Emphasize speed of movement over weight on the bar.

เน้นที่ความเร็วในการเคลื่อนที่บาร์ ไม่ใช่น้ำหนักที่ยกได้
หลายครั้งที่เรามองไปที่น้ำหนักที่ยกได้ พอนักกีฬายกได้ดีแล้ว เร็วขึ้นแล้ว เรามักจะรีบเร่งให้เขา หรือแม้แต่เราตัวเองเวลาฝึก ใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไป
หากนักกีฬายังยกได้ไม่รวดเร็ว เทคนิคยังไม่ถูก ลดนำ้หนักลงมาก่อน

อาจจะไม่ได้มีวิธีการหรือเทคนิคเดียวที่ถูกต้องในการฝึก Olympic Lifting
แต่อย่างไรก็ตาม เวลาจะฝึกอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ นี้เป็นสิ่งสำคัญ
เราฝึกนักกีฬา ไม่ได้ต้องการให้เขากลายเป็นนักยกน้ำหนัก
แต่ต้องการให้้เขามีสมรรถภาพที่ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Olympic Lifting ต่างหาก

Posts created 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top