โค้ชคือใคร ใครคือโค้ช?

โค้ช เราได้ยินคำนี้กันมานานนะครับ ในหลายๆ สาขาอาชีพ ก็เริ่มมีคำนี้เข้าไปพูดถึงกันมากขึ้น

ถ้าในบริบทของกีฬาและการออกกำลังกาย
ได้ยินคำว่าโค้ช ก็น่าจะนึกถึงคนๆ หนึ่งที่ ยืนหน้าเข้มๆ ดุๆ น่ากลัวๆ
สั่งให้ทำนู่นนี้ ตอนฝึกซ้อม หรือบางที ก็รู้สึกเหนื่อยก่อนไปเองทันที ที่ยังไม่ได้ทำอะไร ฮ่าๆ

แต่พอนั่งวิเคราะห์กันเข้าไปอีกว่า โค้ชคืออะไร

แล้วคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องเนี่ยทำอะไรบ้างนะ

- Teaching (สอน),
- Planning (วางแผน)
- Analyzing (วิเคราะห์)
- Motivating (กระตุ้น)
- Problem-solving (แก้ไขปัญหา)
- Knowing information (มีความรู้ในเรื่องข้อมูล)
- Knowing how to do things (มีความรู้ในการปฏิบัติ)
- Directing (กำกับ ควบคุม)
- Brainstorming (ระดมสมอง)
- Communicating (การสื่อสาร)
- Helping (การช่วยเหลือ)
- Guiding (การชี้นำ)
- Learning (การเรียนรู้)

จะเห็นได้ว่าความสามารถ หรือส่ิงที่โค้ชต้องมี ก็มีมากมายหลายอย่าง "ไม่ใช่เพียงแค่สอนทักษะบางอย่าง อย่างเดียว"

แน่นอนว่าเบื้องต้นนั้น โค้ช จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ในสิ่งที่จะโค้ช คนๆหนึ่ง และก็ต้องมีทั้งความสามารถในการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนๆนั้นด้วย

โค้ช จะต้องสามารถให้ข้อมูล ให้มุมมอง ให้เครื่องมือ และให้กลยุทธ์ โค้ชจะต้องสามารถให้แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันกับนักกีฬาหรือนักเรียนหรือลูกค้าได้ และสามารถที่จะควบคุมพวกเขาให้ช้าลงได้

โค้ชจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุด หรือเป็นคนที่รู้ทุกอย่าง ไม่ใช่แค่คนที่สอนทักษะกีฬา หรือทักษะอะไรบางอย่างเท่านั้น

โค้ชจะเป็นดัง ผู้ที่สนับสนุน ผู้นำทาง ความหมายที่ดีของคำว่าโค้ช ที่เราชอบนั้นคือ

"A coach is like a tour guide to a place where you already live"

โค้ชนั้น เป็นเหมือนไกด์ ที่ค่อยแนะนำ นำทาง ในที่ๆ เราอยู่

หรือ โค้ช เป็นผู้ที่ช่วยให้นักกีฬาหรือลูกค้า ได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่ามี และนำไปประกอบกับความรู้ของโค้ช นำไปสู่การปฏิบัติจริง

ทำไมต้องมีโค้ช

หลายๆอย่าง ในโลกนี้เราสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้เอง
แต่ก็มีอีกมากมายครับ ที่เราทำได้แต่พอถึงจุดหนึ่ง ที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เราก็จำเป็นต้องมีคนมาช่วยเหลือเรา เพราะบางครั้ง เรารู้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร แต่เรามักจะแก้มันไม่ได้ซักที จะไม่ได้ตั้งใจแก้จริงๆ

โลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดก็ตาม เราจำเป็นจำต้องทำงานเป็นทีม

"ในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ที่ต้องใช้ศิลปะมาผสมให้กล่มกล่อม"

นักกีฬาและนักเรียนหลายๆ คนมีความรู้พื้นฐานมากมายอยู่แล้ว ว่าจะออกกำลังกายอย่างไร ฝึกซ้อมอย่างไร กินอาหารอะไร

และอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าโค้ชนั้น ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนอย่างเดียว

โค้ชจะมาช่วยให้คำแนะนำ สำรวจความต้องการ วางแผนและแก้ไขปัญหา ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ฉะนั้นแล้ว การมองโค้ชคู่ใจ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นครับ หากคุณต้องไปในจุดที่สูงขึ้น แม้ว่าในยุคนี้จะมีการเข้าถึงข้อมูลความรู้และนำไปปฏิบัติได้เองมากมาย

เพราะไม่มีงานได้เสร็จลุล่วงได้ โดยไม่มีทีมงานให้การสนับสนุน และร่วมมือกันทำงานเป็นทีมได้

ฉะนั้นลองมองหาโค้ชของคุณเพื่อร่วมเดินทางไปกับคุณให้ถึงเป้าหมายดูนะครับ

ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า

ขอบคุณครับ

The Founder, The Movement Coach, The Strength and Conditioning Coach.
Posts created 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top