อย่า Specific เกินไป จนลืม General

การฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา มันก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกีฬา

- กีฬาประเภททีม
- กีฬาประเภทเดี่ยว
- กีฬา Endurance Sport
- กีฬา Power Sport
- กีฬา Intermittent sport

การฝึกซ้อมเรื่องทักษะ สมรรถภาพ เทคนิค แทกติค รายการการแข่งขัน ก็ส่งผลต่อตารางการฝึกซ้อม เช่น General Preparation (ช่วงเวลาการฝึกซ้อมแบบทั่วๆไป) , Specific Preparation (ช่วงเวลาการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจง)

เราจะถูกสอนเสมอว่า เราจะต้องฝึกนักกีฬาให้เฉพาะเจาะจงกับกีฬานั้นๆ

- ท่าที่ฝึกต้องเคลื่อนไหวให้เฉพาะเจาะจงกับทักษะ
- ท่าที่ฝึกต้องใช้กล้ามเนื้อให้เฉพาะเจาะจง
- ระบบพลังงานต้องเฉพาะเจาะจง

เป็นต้น

แต่ว่ากีฬาทุกกีฬาล้วนแล้วแต่มีความ General ที่จะต้องฝึกไม่ต่างกัน

-Mobility ,Stability
-การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ควรทำได้ (Functional Movement)
-ท่าฝึกความแข็งแรงพื้นฐาน (Movement - Based Strength Training)
-ความสามารถด้านแอโรบิค (Aerobic Capacity)

ก่อนที่เราจะ Specific ไปกับกีฬานั้นๆ

- รีบไปเล่นท่ายากๆ
- รีบไปฝึก Interval
- รีบไปยกหนักๆ
- รีบฝึกทักษะกีฬาอย่างหนักหน่วง

ที่ตลกก็คือว่า แม้แต่โค้ชอย่างผมเอง ก็หลงทางได้เหมือนกัน
เราคิดมาก จะสรรหา จะพยายามคิดโปรแกรม วิธีการฝึกให้เข้ากับกีฬาที่เราดูแลมากที่สุด จนให้ความสำคัญกับความ General นั้นน้อยไป

มันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งบาดเจ็บ ทั้ง Performance พัฒนาช้า

บางคนอาจจะมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว และกำลังไปสู่การฝึกที่ Specific มากขึ้น
ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะทิ้งความ General ความเป็นพื้นฐานเหล่านั้นไปนะครับ

มันยังคงต้องได้ฝึกอยู่เรื่อยๆ ตามช่วงเวลาการฝึกซ้อม (Phase)

ในบางบริบท ก็อาจจะยากที่จะฝึกให้ได้ตาม Step ขั้นตอนทุกอย่าง เช่น เวลาที่มีในการซ้อมเก็บตัวมันน้อยนิด ถ้าจะมามัว General ไปยาวๆ อาจจะไม่ได้ ซึ่งเข้าใจได้ครับ
แต่เราต้อง มี Mindset ที่ดีกับการฝึกพื้นฐานเหล่านั้น ไม่ลืมที่จะหาโอกาส แทรกมันเข้าไป แบ่งเวลาให้มันบ้าง เท่าที่จะทำได้

นี้ก็เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาให้หัว 2-3 วันที่ผ่านมา หลังจากได้มานั่งทบทวน มานั่งคิดอะไรเล่นๆ เกี่ยวกับการฝึก ซึ่งบางทีเราก็คิดมากไปจริงๆ

วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ

Posts created 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top