การฝึกความแข็งแรงคืออะไร

การฝึกซ้อมกีฬาประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆด้าน
1 ในด้านที่มีความสำคัญนั้นก็คือการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรง (Strength and Conditioning) หรือที่นักกีฬาหรือคนส่วนใหญ่เข้าใจ ก็คือการเล่นเวท (Weight Training) ซึ่งจะแบ่งออกไปได้หลายระยะของการฝึกซ้อม เช่น การเตรียมพร้อมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, การพัฒนาความแข็งแรงสูงสุด, การพัฒนาพละกำลัง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ จะต้องผสมผสานและสอดคล้องกันไปกับการพัฒนาระบบพลังงาน, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ทักษะในกีฬานั้นๆ และร่วมไปถึง วิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงอื่นๆ และกายภาพบำบัด

ผมจะขออธิบายแบบกว้างๆ เกี่ยวกับการฝึกความแข็งแรงก่อนนะครับ
ความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงที่สำคัญที่สุดก็คือ การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และการเพิ่มความสามารถทักษะของกีฬาได้ด้วย

บ่อยครั้งที่ นักกีฬาหลายๆ ประเภท เน้นเพียงการฝึกเฉพาะทักษะกีฬาเท่านั้น หรือ วิ่ง หรือ จักรยานเพียงเท่านั้น หากได้รับการฝึกความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ศักยภาพหรือความสามารถของกีฬาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น

โดยเฉพาะกีฬาที่อาศัยความอดทนมักจะหลงลืม เรื่องเหล่านี้ไป

ยกตัวอย่างเช่น นักวิ่งระยะไกล นักจักรยาน นักไตรกีฬาเป็นต้น

ด้วยความที่เป็นกีฬาที่เน้นความอดทน ทำให้การฝึกซ้อมส่วนใหญ่ที่เข้าใจกัน จะมุ่งไปที่การวิ่ง การปั่นจักรยาน หรือการว่ายน้ำ หลายๆ ชั่วโมง ในแต่ละสัปดาห์

บางครั้งการฝึกความแข็งแรง ก็จะทำได้น้อยลง ตามเวลาที่เหลืออยู่

มีหลายงานวิจัยในปัจจุบันครับ ประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีข้อสรุปที่ไปในทางเดียวกันว่า การฝึกความแข็งแรง (Strength and Conditioning) มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแรงในกีฬาที่ใช้ความอดทน และป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานกล้ามเนื้อซ้ำๆนานๆ (Overuse Injury)

การฝึกความแข็งแรงจึงมีความจำเป็นครับ ทุกๆระยะ (Phase) ของการฝึกซ้อมครับ ไม่ว่าจะเป็น Pre-season, In-season, off-season ในแต่ละระยะ ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการฝึกที่แตกต่างกันออกไป

ฉะนั้นแล้ว องค์ประกอบของการฝึกซ้อม ในนักกีฬาที่ใช้ความอดทน หรือใช้ความแข็งแรง หรือนักกีฬาในประเภทใดๆก็ได้ การฝึกความแข็งแรงนั้น มีความสำคัญและ มีความจำเป็นครับ

ผมจะมีพูดในรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เป็นตอนๆไป

เจอกันในบทความต่อไปครับ

The Founder, The Movement Coach, The Strength and Conditioning Coach.
Posts created 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top